2010 05 28 – 30 dalyvavome tarptautiniame fotoklubų suvažiavime Tauragėje